Про проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року

(Відповідно до листа МОН України від 16 квітня 2020 року №1/9-213  «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року», наказу відділу освіти від 17.04.2020 № 61«Про проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року», рішення педагогічної ради Бердянського муніципального ліцею від 24.04.2020, протокол №12 )

1.1.У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), забезпечення підсумкового оцінювання учнів та організованого завершення навчального року адміністрації та педагогічному колективу ліцею:

1.1.1. організувати освітній процес у навчальному закладі в умовах дистанційного навчання, у тому числі планування кількості та обсягу завдань, контрольних заходів із урахуванням принципу  здоров’язбереження, запобігаючи емоційному та фізичному перевантаженню учнів;

1.1.2.забезпечити всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних засобів обміну інформацією;

1.1.3.організувати проведення окремих дистанційних консультацій для учнів, які хворіють або перебувають у режимі самоізоляції;

1.1.4.провести підсумкове річне оцінювання навчальних досягнень учнів, враховуючи результати оцінювання за період дистанційного навчання з 19.03.2020 року;

1.1.5.завершити навчальний рік відповідно до структури, визначеної рішенням педради від 30.08.2019 протокол №2, а також з урахуванням виконання календарно-тематичних планів;

1.1.6.завершити оформлення шкільної документації, зокрема заповнення класних журналів, після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень;

1.1.7.організувати на початку 2020-2021 навчального року в 7-11-х класах проведення вхідного оцінювання учнів з метою діагностування рівня навчальних досягнень за попередній рік;

1.1.8. передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020-2021 навчальний рік збільшення навчального часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік;

1.1.9. скласти графік дистанційних перевірочних робіт та усних опитувань до 04.05.2020, із метою недопущення перевантаження учнів та раціонального використання часу;

1.1.10. провести дистанційні перевірочні роботи та усні опитуванння згідно з графіком  05.05.2020 по 25.05.2020;

1.1.11. підготувати звітну документацію  з питань дистанційного навчання учнів із урахуванням мінімізації кількості зазначеної документації.

1.2. Забезпечити оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах дистанційного навчання:

1.2.1. провести поточне, формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання для учнів 7-11-х класів базової та основної школи у синхронному або асинхронному режимі, відповідно до листа МОН України від 16 квітня 2020 року №1/9-213; 

1.2.2. результати оцінювання навчальних досягнень повідомити учням в індивідуальному порядку шляхом використання одного із засобів зв’язку (електронної пошти, смс-повідомлення, повідомлення в одному з месенджерів, повідомлення по телефону тощо). Не допускати  оприлюднення списку оцінок для всього класу.

1.3.Провести поточне оцінювання в усній та письмовій формах, застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи, дослідницькі та творчі проекти, есе, усні співбесіди, опитування тощо:  

1.3.1. з метою уникнення перевантаження учнів, оптимізувати кількість робіт, які підлягають поточному оцінюванню;

1.3.2. Кураторам груп повідомити учнів та їх батьків заздалегідь про способи оцінювання та канал зв’язку, який буде використовуватись учителем і учнями одного класу.

1.4.Здійснити підсумкове оцінювання за семестр із урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання, оцінювання різних видів мовленнєвої діяльності, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку:

—  учні, які не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, можуть бути оцінені за результатами проведення семестрової контрольної роботи;

—  виставити підсумкову оцінку за результатами поточного оцінювання якщо з навчального предмета не передбачено тематичних підсумкових робіт.

1.4.1. тематичні та семестрові підсумкові роботи, які було проведено в умовах дистанційного навчання під час карантину, записати в класному журналі без зазначення дати їх проведення;

1.4.2. здійснити річне оцінювання з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестри навчального року.

1.5. Провести підсумкове оцінювання учнів 11 класів, які здобувають освіту за індивідуальною формою (Щербаов М. – домашня, Ахтар А. – екстернат) з використанням технологій дистанційного навчання.

1.6. Завершити не пізніше 15 червня 2020 року оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів.

1.7. З метою запобігання поширенню короновірусної хвороби не проводити у 2019-2020 навчальному році масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, у тому числі останній дзвоник та випускні вечори у 9-х та 11-х класах.

 Директор  ліцею                                         Ігор ТВЕРІТІНОВ                                                       

Добавить комментарий