Результати якості освіти


Навчальні досягнення учнів Бердянського муніципального ліцею на кінець І семестру 2018-2019 н. р.

Контингент учнів у навчальному закладі на кінець І семестру складає 259 осіб, на початку – 262 учні. Наповнюваність академічних груп в середньому 26 учнів. За результатами семестрового оцінювання успішність учнів ліцею на кінець І семестру складає 98,8%, якість знань –73%, із них: високий рівень –38(14,7%), достатній –151 (58,3%), середній – 67 (25,8%), початковий – 3 (1,2%). Середній показник навченості – 0,52
Аналіз  внутрішніх моніторингових досліджень щодо якості знань та успішності учнів із навчальних предметів за останні 3 роки показує позитивну динаміку. У порівнянні з І семестром 2017-2018 н. р.  кількість учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень підвищилась на 8,2%, якість знань – на 4,5% .