Прозорість та інформаційна відкритість БМЛ

— статут закладу освіти;

— ліцензії на провадження освітньої діяльності;

— сертифікатИ про акредитацію освітніх програм;

— структура та органи управління закладом освіти;

— кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

— освітні програми, які реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

— територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;

— ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

— мови освітнього процесу;

— наявність вакантних посад;

— матеріально-технічне забезпечення закладу освіти;

— результати моніторингу якості освіти;

— річний звіт про діяльність закладу освіти;

— правила прийому до закладу освіти;

— умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

— розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти (при наявності);

— перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартості, порядок надання та оплати (при наявності);

— правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

— план заходів, спрямованих на запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

— порядок подання та розгляд (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти; — порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування