Інформаційно- аналітична сторінка

noimages

Наказ про органiзацiю методичноi роботи 2018-2019

ПРОБЛЕМНІ ТЕМИ
учителів Бердянського муніципального ліцею (2017-2022 роки) в аспекті реалізації проблемної теми міста «Забезпечення рівного доступу до якісної освіти в умовах реформування сучасної школи»